Проект за дистанционен парламент
Условия за членство в групата


Условията за членство в групата всъщност са недописани и се пишат от самите членове.

Предлагаме морално удовлетворение. Евентуално можете да рекламирате името си, ако е в интерес на публичността ви.

За да станете член трябва да приемате основните идеи, а именно че:
  • корупцията е огромен и дори най-големия проблем за страната ни
  • в дискусиите ще слагаме акцента върху процедурни възможности да ограничим корупцията, тъй като приемаме, че съвестта и морала се променят изключително бавно
  • ще търсим решения и в нови методи и технологии, а не само в историята и световната практика


  • Необходимо е досегашните членове на групата да ви приемат като личност.

    Членовете имат право да гласуват изменения. Те получат и единен е-мейл с парола, имат достъп до вътрешни дискусии и могат да разясняват и рекламират идеята на други.