Проект за дистанционен парламент
Гласуване на решения и закони

Гласуването ще е чрез конферентна връзка от различни места на България, като се допускат максимум 5 гласуващи от дадена община в един момент. Гласуващите депутати ще бъдат избирани на случаен принцип от компютър с 20 резерви в деня в който даден закон или решение бъдат готови за публично обсъждане. Депутатите които трябва да си направят отвод поради конфликт на интереси, болни са или не могат физически да отидат да гласуват, трябва да уведомят компютъра с причините, които ще бъдат обявявани публично по-късно.

Гласуването на закони ще е на два пъти, веднъж от 200 депутата с познания в областта на приемания закон и след това от 200 депутата, неспециалисти които ще проверяват и контролират и дали първите гласуващи не са облагодеталствали дадена професия или територия на страната за сметка на цялото общество. Гласуването на различни решения може да става както от депутатите гласуващи в същия ден за някой закон, така и от специално свикани за целта депутати.

Законът би трябвало да се приеме само ако премине и през двете гласувания. Депутатите ще могат и да обсъждат накратко преди гласуването закона анонимно. За целта компютърът ще им определя псевдоними съобразно момента на регистрирането им за гласуване. Ако законът не бъде приет всеки гласуващ с "не" трябва да има официално написани коментари за причините за да могат работещите по закона да го променят. Работещите по закона трябва да присъстват на конферентната връзка, за да могат да направят промените, ако са несъществени и законът да се приеме в същия ден. При съществени изменения законът може да се върне за обществени обсъждания в началото на процедурата. Нормално едно гласуване ще протича за един ден, но може да бъде и по-дълго.

Одобряването на закон или решение може да става с максимален грой гласове, с 50%+1 с 2/3 или 75% от гласуващите. За одобрение на лице за дадена длъжност би било подходящо да има по-нисък праг на одобрение - примерно максимален брой гласове, но да се отзовава с по-висок праг от 75% тъй като одобрението на избраните хора винаги пада и не е желателно те да бъдат сменяни прекалено често.

Използването на съвременни технологии позволява много гъвкавост. Броят и на гласуванията и на гласуващите може да бъде променлив в зависимост от задачата, която им е поставена. Те може да останат анонимни до произволен момент или завинаги. По този начин законите могат да се приемат паралелно, по-бързо и без извинения, че нямало време за някой закон. Нека не усложняваме обаче тук нещата повече, а само да отбележим, че приемането на подобна система би ни осигурило гъвкавост и ще може да отговори и на по-сложни изисквания при необходимост в бъдеще.