Проект за дистанционен парламент
Министерски съвет

Считаме, че министър-председателят трябва да бъде избиран както президента с преки избори. Няма логика да не избираме директно най-важната фигура във властта. В момента гласуваме за някакви партии, те избират някого си, после той избира комисии, съдилища, контролни и експертни органи. Дават им се имена като "висши", "независими" и големи заплати за да бъдат некорумпирани и да работят професионално, което не се случва. Хората не разбират за какво точно гласуват, нищо не работи, всичко е хаос и никой не може да каже откъде започва някаква връзка в управлението и къде свършва. В тази мътна вода инвестиралите в избори, започват да си избиват "вложенията" от първия ден на мандата, със скорост в зависимост колко са чевръсти. Хората се надигат едва когато се стигне до ситуация да не могат да си плащат тока. Идеята тук е да не се допуска корупция сред депутати и партии, а не да ги плашим с мъст и наказания след това.

Изпълнителната власт няма как да функционира анонимно и от разстояние, както и не е разумно министрите да се сменят често. Досегашната ситема за предложение на министри от министър-председателя може би трябва да остане.

Бихме предложили само на министър-председателя, вместо да търси министри сред роднини, приятели и по кръстовища да обявява конкурс за министри във вестника и по телевизията, подобно на начина по който има тенденция да се избират и най-високи длъжности във всяка частна фирма. Министрите трябва да бъдат едни обикновенни работещи хора в полза на обществото, с необходимите професионални качества. Цялата отговорност за организирането на подобни конкурси и избор на министри може да си остане на министър-председателя.

Камарата на общините ще може да отзовава всеки министър и министър-председателя с две гласувания от по 200 гласуващи при мнозинство от по 75%. Това трябва да осигури баланс между изискването всеки министър да не се сменя често но и да бъде отзован при спадане на доверието към него твърде много.

Парламентарният контрол, по традиция в петък, може да се извършва от всеки депутат, чрез конферентна връзка, като се представя публично с истинското си име. Всъщност не е ясно защо трябва да има говорене в една зала и по телевизията, след като всички въпроси могат да бъдат задавани и да им бъде отговаряно публично по интернет. Всеки да може да ги чете и обсъжда когато му е удобно и да няма процедурни извинения на министрите, че нямат време за отговор.