Проект за дистанционен парламент
Временни предложения за обсъждане


1.Ще намалим втората група гласуващи от 200 на 120 депутати за да се намалят разходите и защото бройката нчма да се отрази особено на качеството на задачата им.