Проект за дистанционен парламент
Реализация на системата за дистанционен парламент

Реализацията и внедряването на идеята за дистанционен парламент би се натъкнала на три типа трудности:
 • технически проблеми
 • юридически проблеми
 • проблеми от нежелаещите да приемат подобен вид парламент


 • Технически проблеми
  При съществуващите компютри и средства за комуникации тези проблеми едва ли биха били сериозна пречка. Неодходима е конферентна връзка, изградена върху интернет протокол, подобна на връзката осигурявана от Skype. Необходимият софтуер за обслужване на 10000 депутати, генериране на случайни числа, криптография и публична защита е също съвсем стандартен, не е скъп и е съвсем реален. При опасения за хакерски атаки може да се използва и обикновена система за случаен избор като в спортния тотализатор, но един компютър е много по-гъвкав, бърз, евтин и надежден.

  Юридически проблеми
  Тук проблемите са доста по-сложни тъй като се изисква основна промяна на Конституцията, вероятно чрез свикване на Велико народно събрание. За въвеждане на дистанционен парламент едва ли ще трябва промяна на повече от няколко закона, лошото е че досегашната ни Конституция си е недъгава по принцип и плаче за много промени.

  Проблеми от нежелаещите да приемат подобен вид парламент
  Би могло да се очаква от хората, които биха се почувствали губещи и със застрашени интереси от въвеждането на дистанционен парламент, да създават най-различни проблеми. Този проблем вероятно би бил най-костеливия орех. Но нека първо видим кои са тези хора и каква тактика на борба ще предприемат. Нашата кауза е доста силна, аргументирана и се надяваме да съберем доста поддръжници.

  Изключително важна и трудна е рекламата и популяризацията на идеята, поради което всяка помощ е добре дошла.