Проект за дистанционен парламент
Какво да направим против корупцията в здравеопазването

Парите в здравеопазването никога не стигат. Качествената медицина струва много пари, а бюджетът на здравеопазване винаги е ограничен около 5% от БВП и не може да варира много, тъй като пари са необходими и за образование, пенсии и т.н. Възможно е обаче наличните пари да се използват много по-ефективно и на първо място, така наречената "реформа" би трябвало да започне с борбата с корупцията, ефектът от което би било вероятно най-голям.

Ще разгледаме възможностите за въвеждане на принципи за постоянен контрол в три сфери - ТЕЛК, болниците и поликлиниките.

Ще започнем с ТЕЛК-овете, тъй като там корупцията вероятно е най-голяма и загубите се разпрострират и в социалните разходи на бюджета. Всеизвестен е размерът на рушвета от 1000 лева, който може да гарантира значително по-големи привилегии за сметка на обществото, на всеки който намери как да си го плати.

Считаме, че не е тудно да се усъвършенства Наредбата за медицинската експертиза, с повече конкретни подробности и всички решения на ТЕЛК да се публикуват на интернет, като се скриват личните данни. Това би довело бързо до публичност, прозрачност и граждански контрол, както и сверяване на всички критерии на ТЕЛК комисиите в цялата страна. Възможно е също, след преминаване на ТЕЛК, примерно в 10 сутринта, някои данни на освидетелствания да бъдат изпращано до някакъв компютър в страната (сървър) и на база на цифрите от ЕГН и други случайности, компютърът да избере около 20% от преминалите за преминаване в същия ден и със същите изследвания, примерно след 4 часа на друг ТЕЛК. При разминаване на решенията на двете комисии в различен клас на привилегии, би трябвало да се разпише процедура, кое решение да е валидно и дали някой от едната комисия не показва съмнения за недостатъчна квалификация или корупция.


Загубите от корупцията в болниците за обществото ни са също огромни. В болниците често лежат и се "лекуват" здрави хора, а реално нуждаещите от болнична помощ стоят на вратите, молят се да ги приемат и често са принудени да си "доплатят" за това. Възможно е да се разпореди всички визитации в болниците да приключат примерно до 13:00 часа, след което някои екипи да бъдат готови за визитация в друга болница и да получат указания от компютър на слуаен принцип в коя болница да сформират екип с други колеги за "контролна визитация". Доколкото частните болници получават пари от НЗОК, те трябва също да осигурят достъп за подобен контрол. Това би трябвало да ограничи фиктивните лечения, дори само поради срам от колегите, би могло и да бъде основа за добра обмяна на опит.

В извънболничните заведения корупцията едва ли е много, ако се изключат някои фиктивни болнични, осигуряване на направления, освидетелствания за съда, за шофьорски книжки и т.н. Има наличие обаче на твърде неефективно използване на и без това оскъдните налични пари. Не е нормално в държава като САШ за изписване на лекарства хронично болните да отиват на лекар на 90 дни, а у нас при тези опашки, липса на медицински сестри и пари в НЗОК, те да са длъжни да го правят всеки месец. Доколкото медицинските сестри стават все по-недостигащи, трябва да се увеличи и компютъризацията. Може би най-подходящ е един модел който вече се прилага в много лечебни заведения - на рецепцията, администратори да събират такси и въвеждат данни, за да могат лекартите да се разтоварят максимално от бюрокрацията. При интернет връзка, е възможно специалистите също да изписват лекарства без да връщат пациентите при GP-то за цял безсмислен преглед, отнемащ по половин ден с чакането. Възможно е и да се премахнат недоразумения, като субсидиране на лекарства с по 25%, ефектът от които е дори отрицателен понякога за болния който може да си ги намери дори по-евтино без "субсидия от НЗОК", но пък разхищават ценни пари на обществото.

Със спестените пари от намаляването на корупцията може да се увеличи ниското заплащане на честно и достойно работещите лекари, да се подобри лечението на реално нуждаещите пациенти и да спечелят освен това и повечето данъкоплатци.