Проект за дистанционен парламент
Искания за Велико народно събрание

Считаме, че може в кратки срокове да се свика Велико народно събрание, което да премахне Великото народно събрание като структура и да приеме за кратко време някои решения за промяна на Конституцията, за които се знае, че има вече установен консенсус в държавата ни.

Измененията за които вероятно има вече консенсус в обществото, съдейки от общественото говорене са:
 • Да се премахне структурата на Велико народно събрание, която ограничава практически свободата на суверена чрез процедурни затруднения за свикването му и е изключителна рядкост в световната практика
 • Да се намали броя на депутатите като се замени
  Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители. с
  Чл. 63. Народното събрание се състои от 100 народни представители
 • Да се намали мандата на някои "обожествени" длъжности в държавата от 7 на 3 години, като се замени
  Чл. 129. (2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране.
  Чл. 129. (2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от три години без право на повторно избиране. • Две трябва да са основните насоки при промяна на Конституцията и при наличие на консенсус би могло да се направят всякакви бързи изменения
 • Възможно повече реален контрол на суверена над депутати и магистрати, за да не правят каквото си искат каквото и когато им хрумне
 • Отнемане от атрактивността на депутатските и магистратските места, за да не се стига до извратени избори на преобладаващо алчни личности с желание за власт както сега.
 • Да се запише в Конституцията, че договори за повече от 10г напред трябва да се подписват само след референдум, който може и да е местен, ако засяга само част от населението. Да се ограничи възможността малка и подкупна група от полититици и чиновници, без дори да информира обществото да подписва заробващи договори по за 30 и повече години напред.


 • Някои предложения за които може да се потърси консенсус биха могли да бъдат:
 • Да се запише, че трябва да има достъпен начин избираем представител на всяка държавна длъжност да може да бъде отзоваван със 75% от гласувалите избиратели. Този процент осигурява достатъчен праг управляващите да не бъдат сменяни всеки ден, но при липса на достатъчно доверие да си вършат работата както и при недоверие на много избиратели гласували по-рано за тях, трябва да има спокоен начин те да бъдат отзаовавани без протести и бунтове.
 • Бюдежетът на парламента, заплати, пенсии, автомобили и всякакви придобивки на депутатите да се определят с референдум. Всяко решение взето с референдум да може да се отменя само с референдум и да не може да се заобикаля по никакъв начин. Депутатските места трябва да са достатъчно атрактивни за да има достатъчно качествени желаещи за тях, но не и колкото са сега - за да няма скубане на коси и сбивания между кандидат депутати, както и целият им интелектуален потенциал да се изчерпва в системи за купуване на гласове и всякакви манипулации за печелене на избори.
 • Да се запише член, в който да се забрани което и да е лице или орган на държавната власт сами да определят заплата си без контрол на независим външен орган или избиратели. Всякакви неодобрени по същия начин допълни доходи от държавни средства да бъдат също забранени.
  Нагледахме се вече достатъчно на подобни случаи, които "не били морални, но били законни". Време е да ги направим и "незаконни" с член от Конституцията.
 • Да се премахне:
  Чл. 12. (2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.
  За вярване или не, съществува и подобен член в Конституцията, който прилича донякъде на измама на суверена от създателите й. Може би не са го използвали досега, просто поради страх от международен отзвук.
 • Поради постоянни спорове и тълкования, че критиките на суверена към съдиите и контрола върху заплатите в съдебната власт нарушават незвисимостта й, да отпадне:
  Чл. 117.(2) Съдебната власт е независима.
  Този член е неконкретен, не показва от какво е независима съдебната власт и дава възможност за най-различни тълкувания, злоупотреби и безотчетност на съдебната власт пред суверена. На практика в момента съдебната система се оказва често независима от суверена и зависима от корупцията. Останалата част на Конституцията гарантират достатъчно права, независимост и възможности на съдебната власт да изпълнява задълженията си в името на народа
  Съдът е създаден от обществото и му се плаща с парите на данъкоплатците за да работи единствено в негов интерес. В момента много магистрати, считат че работодател им е ВСС, президента, Господ и кой ли не и би било необходимо да се уточни по-ясно и недвусмислено:
  Чл.118. Правосъдието се осъществява в името на народа.
 • Да се премахне член:
  Чл. 117.(3) Съдебната власт има самостоятелен бюджет.
  Крайно време е магистратите да свикнат, че са част от суверена, а не нещо по специално и работят единствено в името на суверена. Да се твърди, че определянето на заплатите на съдиите според възможностите на суверена, може да попречи на някой съдия да издава правилни присъдие и това да бъде "въздействие" върху независимостта му е извън границите на нормалния разум.
 • Висшите магистрати да се избират с преки избори от суверена.
 • Да се премахне Конституциония съд и Глава осма от Конституцията.
  Да се правят твърде съмнителни тъкувания на Конституцията само 12 човека със съмнителен морал, на който всички бяхме свидетели е недопустимо. При това бюджетът на Конституциония съд е огромен спрямо реалната работа която извършва и която може да се делегира на парламента и на другите съдилища.
 • Да се запише, че всяка държавна власт или институция има право да обсъжда публично дейността на друга такава, като няма никакво право да извземва част от функциите й.
  В момента наблюдаваме едно желание на някои власти да образуват съюз с останалите срещу интересите на народа, под претекс че критиките им на една към друга им пречели да работят ефективно за тези интереси. Властите са разделени за да се отчитат по отделно на суверена и за да може той да ги контролира, а не за да могат те да крият какво става зад гърба му. В момента наблюдаваме и смесване на функциите на властите. Например в момент, когато напливът на инвеститори за фотоволтаични централи у нас е огромен и рушветите надминават 50% от бюджета на проектите, Цецка Цачева чиято работа е да прави закони в България, се оказва с бизнес делегация в Япония, което е работа на изпълнителната власт и подканя публично японците да инвестирали във ФЕЦ у нас. Своеволната дейност на властимащи, която не е тяхна работа трябва да се забрани ясно в Конституцията, тъй като е предпоставка за корупция и най-често се извършва точно с тази цел.
 • Да се създаде втора камара в парламента от 200 човека, както е при почти всички цивилизовани страни в света и както е било при Търновската Конституция (наричана Велико народно събрание). Тя да се образува по различен начин от досегашната камара и да осъществява разделение на властите и контрол в самия парламент. Да заседава временно при необходимост и да се заплаща на депутатите й само за изработен ден.


 • Вярно е, че свикването на Велико народно събрание би отнело сили и време. Дали обаче няма да ни отнеме повече сили и време да се лутаме напред-назад с проблемите на сегашната Конституция до безкрайност? Освен това гласуването на въпроси по които се знае, че има консенсус може да стане сравнително бързо.

  Конституцията е просто един обществен договор между всички граждани, който е желателно при нежелание на обществото да го спазва, да се променя мирно според самата нея. Обществото обаче може да я промени по всякакъв начин, като има всеизвестни примери за това дори и в България. Властта на суверена е дадена от природата, а не само от Конституцията, за разлика от властта на другите органи описани в нея и те винаги трябва да помнят това при тълкуването й. При явен консенсус в обществото за редакцията й, никой не бива да създава процесуални пречки.


  За Велико народно събрание са:
  Движение "Орлов мост"
  Атанас Семов - доц. д-р на юридическите науки
  Неделчо Беронов - председател на Конституционният съд 2003-2006г.
  Татяна Дончева
  Меглена Кунева
  Маргарита Попова - дали го иска и като вицепрезидент обаче?
  Яни Янев
  Стоян Иванов - независим депутат от Бургас