Проект за дистанционен парламент
Предлагане и изготвяне на законите


Предлагането и изготвянето на закони може да става както и досега от министерския съвет, партии, обществени организации и групи от депутати. Оформянето им при необходимост ще става от експертна работна комисия, сформирана временно към Сената. Необходими са обективни критерии за необходимостта от промяната на даден закон, като за оценка на това може да се свикват също известен брой гласуващи депутати.

При обсъждането на законите трябва да се използва интензивно интернет, където да се правят реални публични обсъждания и да се осигури реално участие и на гражданите. В момента също няма никакви обективни пречки за това. Пречките са скрити само из нечии лични интереси.

Голямата разлика ще е при начина на гласуването на законите с който ще се опитаме да доведем корупцията почти до нула и да защитим обществените интереси над частните. Когато партиите изпуснат контрола върху гласуването на законите, тяхната тежест ще намалее значително. Те ще могат да се събират, дискутират и предлагат идеи, но идеите ще бъдат приемани или отхвърляни от Камарата на общините, която би отразявала много близко мнението на гражданското обшество. Ожесточената борба на много личности да попаднат в най-печелившата партия и на най-предните места в избирателните списъци би загубила сегашната си привлекателност.

Дистанционният парламент няма как да помогне при подготвянето на закони и правила от некомпетентни хора, но може да осигури най-добра среда без корупция за да може на определени длъжности да попаднат най-подходящите хора и те да мислят главно за работата си.